2022-2023 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları (Bahar YY)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 

Üniversitemize 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 
A-BAŞVURU
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri                   : 16-20 Ocak 2023
Sonuçların İlanı                      : 03 Şubat 2023
Sonuçlara İtiraz                      : 06 Şubat 2023
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 06-08 Şubat 2023
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 09-10 Şubat 2023
 
Başvuru Şekli
*Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından çevrimiçi yapılacak olup gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir. 
 
Zorunlu Yabancı Dil (İng-Alm) Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı
 
% 30 yabancı dilde eğitim yapan Programlara başvuru yapacak adaylar için
09 Ocak 2023 saat 10:00'da,
 

Yabancı Diller Yüksekokulunda yüz yüze yapılacaktır.
 
Başvuru Yapılacak Yerler: Başvurular https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine çevrimiçi yapılacaktır
 
B-KABUL ŞARTLARI 
1- Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılır.
2- Eşdeğer diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş için adayların;
Öğrenim görmekte oldukları Meslek Yüksekokulundaki bütün sınavlarını başarmış olmaları,
Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 2,80 olması,                                   
 3- Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan bölüm/programlara başvuran adayların;
Öğretim dili %30 yabancı dil olan programlara yatay geçiş için %100 veya %30 yabancı dilde eğitim yapan programlarda öğrenim görüyor olması,
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan veya ilanda belirtilen tarihlerde yapılacak yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavından ya da ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından aşağıda belirtilen puanları veya eşdeğer puan alması,
- Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Programına 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan alınmış olması,
c) Adayın (a) bendindeki şartları taşıması ve yabancı dil hazırlık programında başarılı olduğunu belgelendirmesi

4- Öğrenim görmekte oldukları Programda disiplin cezası almamış olmaları  
5- İkinci Öğretim Programından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar öğrenim gördüğü en son yarıyılda %10’luk başarı dilimi içinde olmaları gerekir.  

C- GEREKLİ BELGELER
 
1. Başvuru dilekçesi. (İmzalı) 
2. Başvuran öğrencinin izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları, genel not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript).
3. Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge.
4. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi.
5. Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair onaylı belge.
6. İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin onaylı belge.
7. Onaylı öğrenci belgesi.
8. %30 Yabancı dilde eğitim yapılan programlara yatay geçiş için başvuru yapacak adayların; 
%100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan programda öğrenim gördüğüne dair onaylı belge
4/b maddesinde belirtilen sınavlardan yatay geçiş yapmak için yeterli puan aldığını gösterir belge 
Not: 1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları onaylı ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi kayıt anında teslim edeceklerdir.

*Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

*Üniversitemize ait taban puanlar için tıklayınız.

*İletisim Rehberi

*Üniversitemize Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.

Son Güncelleme Tarihi : 12.01.2023 11:32 Okunma Sayısı : 91

Son Duyurular
>