İÇ KONTROL

GÖREV TANIMLARI

Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı
Bölüm Başkanı Görev Tanımı
Öğretim Üyesi Görev Tanımı
Öğretim Görevlisi Görev Tanımı
Özel Kalem Görev Tanımı
Personel İşleri Görev Tanımı
Evrak İşleri Görev Tanımı
Kütüphane İşleri Görev Tanımı
Bölüm Sekreteri Görev Tanımı
Öğrenci İşleri Görev Tanımı
Teknik İşler Görev Tanımı
İdari ve Mali İşler Görev Tanımı
Şoför Görev Tanımı
Temizlik İşleri Görev Tanımı
Koruma ve Güvenlik Görevlileri Görev TanımıKamu Hizmet Standartları Tablosu için tıklayınız.
Hizmet Envanteri Tablosu için tıklayınız.
Teşkilat Şeması için Tıklayınız...


İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Öğrenci İşleri İş Akış Şeması
1-Kimlik Kartı Süreci
2-Yatay Geçiş Süreci
3-Kayıt Dondurma Süreci
4-Öğrenci Soruşturm Süreci
5-Öğrenci Mezuniyet Süreci
6-Sınav Maddi Hata Süreci
7-Kayıt Sildirme Süreci
8-Tek Ders Süreci
9-Ders Programları Süreci

Personel Büro İş Akış Şeması

1- 31. Madde Ödemeleri
2- 39. Madde Görevlendirmeleri
3- Akademik Teşvik Ödemeleri
4- Web Duyuru İşlemleri
5- Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
6- Dr. Öğretim Üyesi Atama İşlemleri
7- Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama İşlemleri
8- Ek Ders Ödeme İşlemleri
9- Kısmi Zamanlı Çalışma İş Akışı
10- Kurumdan Ayrılan Personel İş Akışı
11- Maaş Ödemesi İş Akışı
12- Yolluk Ödemesi İş Akışı
13- Göreve Yeni Başlayan Personele Ait İş Akışı
14- Sendika Üyelikleri İş Akışı
15- Görev Süresi Uzatma İş Akışı
16- 40/A Görevlendirme İş Akışı
17- Öğretim Görevlisi Atanması İş Akışı
18- Öğretim Görevlisi Yeniden Atanması İş Akışı
19- Yüksekokul Sekreteri İzin İşleri
20- Personel Asker Dönüşü Göreve Başlama İş Akışı
21- Müdür Yardımcısı Atama İş Akışı
22- Yıllık İzin İş Akışı

Mali İşler Bürosu İş Akış Şeması

1- Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması
2- Yemek Kartları İş Akış Şeması